Zemědělské pojištění

Pojištění zemědělských plodin proti poškození nebo zničení: krupobitím, požárem zemědělských plodin s různou spoluúčastí.

Dle požadavků lze specifické plodiny pojistit
i na jiná rizika, např:

  • ranní mráz
  • povodeň
  • záplava
  • vichřice

Pojištění hospodářských zvířat pro případ nákaz jednotlivých druhů (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, koní …).

Pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo živelných událostí.