Úrazové pojištění přepravovaných osob

  • Pojištění jednoho sedadla
  • Pojištění všech sedadel