Služby

Naše služby:

 • provedení analýzy – auditu pojistného krytí ZDARMA
 • zajištění nabídek od vybraných pojišťoven
 • kontrola návrhů pojistných smluv od vybraných pojistitelů
 • správa pojištění
 • pomoc při likvidaci pojistných událostí

Co to pro Vás znamená:

 • bezplatné poradenství
 • vhodný výběr pojistitelů pro pojištění jednotlivých rizik
 • zpracování kvalitní rizikové analýzy
 • úsporu času a nákladů Vašich pracovníků při zpracovávání podkladů a komunikaci
  s pojišťovnami