Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

  • Určeno pro odborné profese: lékaří, advokáti, notáři, tlumočníci, soudní znalci, daňový poradci, účetní, auditoři, pojišťovací zprostředkovatelé, likvidátoři, architekti, projektanti apod.