Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

  • Vztahuje se na rodinné příslušníky žijící
    ve společné domácností …