Nemocenské pojištění

  • Pojištění denní dávky při pobytu
    v nemocnici
  • Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti